Veel gestelde vragen

1. Waar neem ik aan deel als ik investeer in een project van Biltstroom?

Als deelnemer aan een Biltstroomproject investeer je in een collectieve zonnestroominstallatie bij jou in de buurt (vanaf 100 panelen of meer). Bijvoorbeeld omdat je eigen dak niet geschikt is om zonnepanelen op te leggen. Met je deelname lever je een directe bijdrage aan de lokale opwek van duurzame energie, en aan een energieneutrale gemeente De Bilt in 2030! De zonnestroominstallatie wordt gerealiseerd in je eigen wijk of buurt in één van de zes kernen van de gemeente De Bilt. Samen met je deelnemende wijk-, buurt- en/of plaatsgenoten investeer je in de installatie. Je profiteert van de opbrengsten door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en daarnaast door een winstuitkering uit de stroomverkoop. De projecten van Biltstroom kennen een rendement van tussen de 3 en 6 procent. Zie daarvoor de informatiebrochure van het project waaraan je wilt deelnemen.

2. Kan iedereen meedoen?

Zowel woningeigenaren en huurders als kleine ondernemers uit de buurt kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot de eerste 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kan niet worden deelgenomen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting en herverdeelt de stroom naar oppervlakte. Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres. Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (mits ze een aansluiting hebben met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A).

3. Hoe neem ik deel?

We zullen alle projecten van Biltstroom een plaats geven op onze website. Hierop kun je aangeven dat je een project wilt volgen. Via de website zul je op de hoogte worden gehouden van de voorbereidingen en de status van de ontwikkelingen van een project en eventuele informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden. Ook kun je hier de financiële verwachtingen voor je project inzien (opgenomen in de informatiebrochure) en je aanmelden voor deelname. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via het Contactformulier.

4. Moet ik lid worden van de coöperatie Biltstroom BENG! U.A.?

Ja, dit moet: om in aanmerking te komen voor de belastingkorting (het verlaagde tarief voor energiebelasting op basis van de Regeling Verlaagd Tarief) moet je lid zijn van de coöperatie die eigenaar is van de produktie-installatie. Dit lidmaatschap is gratis als je deelnemer bent aan een project van Biltstroom. De afspraken tussen de coöperatie en het lid worden vastgelegd in de Ledenovereenkomst, die je ontvangt bij deelname aan een project.

5. Wat kost deelname aan een project?

Als je deelneemt aan een project van Biltstroom, investeer je met je inleg in zonnepanelen van dat projectje (‘Biltstroompanelen’). Deze panelen hebben een vermogen vanaf 270 Wp en kosten vanaf € 300,00 per paneel. Zowel vermogen en prijs kunnen per project verschillen: een zonnepaneel met minder vermogen is goedkoper en met meer vermogen is duurder. Met je inleg word je als deelnemer automatisch lid van coöperatie Biltstroom BENG! Alle leden investeren zo gezamenlijk vooraf in de zonnestroominstallatie, en alle  investeringen bij elkaar zijn voldoende om de aanschaf van de zonnepanelen te financieren. De coöperatie wordt eigenaar van de productieinstallatie en de duurzame energie die daarmee opgewekt wordt. Afhankelijk van de hoogte van jouw inleg als deelnemer (lees: het aantal Biltstroompanelen dat je afneemt) kan een deel van de productiecapaciteit van de zonnestroominstallatie aan jou als deelnemer worden ’toegerekend’.

6. Met hoeveel Biltstroompanelen kan ik deelnemen?

Je kunt meedoen tot je eigen verbruik. Stel je hebt een jaarlijkse energierekening voor ongeveer 3000 kWh, dan kun je deelnemen met maximaal 13 panelen. Zo compenseer je het totale eigen elektriciteitsverbruik. Wij raden echter aan om deel te nemen tot maximaal 80% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheid om in een later stadium nog panelen bij te kunnen kopen van verhuizende deelnemers of om zelf nog wat in het energieverbruik te zakken. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van het totaal aantal beschikbare panelen mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben, is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van het belastingtarief, 10.000 kWh, in de gaten te houden. Hierboven wordt namelijk geen korting meer gegeven door de Belastingdienst, meer panelen dan 10.000 kWh is dus niet praktisch.

7. Wat levert deelname mij op?

Wat de deelname oplevert, is in eerste instantie een goed gevoel. Het voornaamste doel van de projecten van Biltstroom is een bijdrage leveren aan de toename van de lokale opwek van duurzame energie in de gemeente De Bilt. Door deelname draag je bij aan de doelstelling van BENG! en de gemeente zelf: een energieneutrale gemeente De Bilt in 2030. Je ontvangt hiervoor een belastingkorting die op de eigen energierekening wordt verwerkt. De korting gaat over de stroom die is opgewekt door de produktie-installatie die mede met jouw inleg is gerealiseerd. Stel jouw paneel heeft een vermogen van 265 Wp, dan brengt deze in het 1e jaar 227 kWh op, dan is je korting € 27,83. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project geregeld, en wordt in overleg met de deelnemers een uitkering gedaan aan de deelnemers.

8. Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) en deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). In 2018 is het bedrag € 308,54 (exclusief btw). Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een Biltstroomproject. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen.

9. Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?

In principe doe je voor 15 jaar mee (duur van het project). Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je een investering doen voor een product dat zo´n 30 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je het zonnepaneel doorverkopen aan iemand die in hetzelfde deelnamegebied woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor per project een lijst aanleggen van geïnteresseerden.

10. Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie Biltstroom BENG! ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door Biltstroom verkocht aan een energieleverancier. Die energieleverancier is om, het grootste energiecollectief van Nederland. Maar liefst 35 lokale en ambitieuze energiecoöperaties uit heel Nederland hebben zich in om verenigd. Stuk voor stuk hebben zij hetzelfde doel voor ogen: Nederland verduurzamen en een bijdrage leveren aan een beter milieu. Als energieleverancier kan om de stroom wel weer doorverkopen aan jou, als je dat zou willen. Dan wordt je dus ook klant van om. En door klant te worden help je ons: want voor elke klant ontvangt BENG! een vergoeding, die we weer investeren in de lokale economie door nieuwe lokale projecten te ontwikkelen, ook voor Biltstroom.

 

11. Moet ik overstappen van energieleverancier?

Dat hoeft niet, maar dit is wel wenselijk. Op die wijze neem je de eigen stroom af en ontvangt BENG! een vergoeding van de energieleverancier (om).  Daarnaast wordt dan de belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op de energienota die je van om ontvangt. Dat vind je jaarlijks ook terug op de nota. Als je niet wenst over te stappen, ontvang je van de coöperatie Biltstroom BENG! een zogenoemde ledenverklaring, waarin staat hoeveel kWh je panelen hebben opgewekt. Hiermee stap je zelf naar je energieleverancier met het verzoek voor de verrekening. Energieleveranciers zijn niet verplicht hieraan mee te doen, ook kunnen er additionele kosten in rekening gebracht worden, dus het is belangrijk dat je dit goed uitzoekt. Je bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de verrekening via de energieleverancier en het jaarlijks aanleveren van de juiste bescheiden.

12. Ga ik ook meer betalen voor mijn stroom als ik overstap naar om?

Dit is uiteraard afhankelijk van je huidige contract. om levert groene stroom en gas tegen aantrekkelijke en concurrerende tarieven. In veel gevallen is dat zelfs goedkoper dan de reguliere tarieven.

13. Ben ik dan ook eigenaar van de produktie-installatie?

De coöperatie Biltstroom BENG! wordt eigenaar van de zonnepanelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Met jouw inleg voor deelname wordt het mogelijk om de zonnestroominstallatie van Biltstroom te financieren. Biltstroom zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook voor zaken als administratie en boekhouding. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar slechts met één coöperatie.

14. Moet de zonnestroominstallatie bij mij in de buurt staan?

Ja, dat moet. Dat is een voorwaarde van de Regeling Verlaagd Tarief waarmee we werken. De regeling wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Tussen jouw postcode en die van de plek van de installatie zit nooit meer dan één postcodegebied (een postcodegebied is het gebied met dezelfde 4 cijfers in de postcode).

15. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je gaat verhuizen naar een locatie buiten de postcoderoos van de produktie-installatie, kun je niet langer meer deelnemen aan je Biltstroomproject. Wij zullen aan “jouw zonnepanelen” dan een waarde toekennen in de vorm van een adviesprijs voor de verkoop. Je kunt jouw panelen verkopen aan de nieuwe bewoner van je woning, of een buurtgenoot hiervoor zoeken. Uiteraard kun je ons vragen om je hierin te helpen. Voor iedere productielocatie zullen we een lijst van deelnemers en een wachtlijst voor geïnteresseerden bijhouden. Geïnteresseerden zullen dan op basis van hun postitie op de wachtlijst benaderd worden indien er Biltstroompanelen beschikbaar komen in een project (bijvoorbeeld vanwege verhuizing van een deelnemer).

16. Houd ik er een administratieve rompslomp aan over?

De coöperatie Biltstroom BENG! verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken. Het “aandeel” dat je via door jou afgenomen Biltstroompanelen hebt in de produktie-installatie van de coöperatie geldt echter wel als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze moet opgeven in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de vermogensrendementsheffing uitkomt (€ 30.000 per persoon in 2018). Voor specifieke vragen adviseren we je contact op te nemen met de Belastingdienst: 0800-0543 (of het Handboek Milieubelastingen 2017 te raadplegen (zie 7.8.8).

17. Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. De coöperatie Biltstroom BENG! U.A. is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor zijn we echter verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de zonnepanelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van het paneel. Als je een paneel op afbetaling hebt, zul je wel het resterende deel van dit paneel moeten betalen aan de coöperatie. Maar in geen geval zal overige schade op de leden verhaald worden. De overige financiële risico’s zijn hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven, de coöperatie ontvangt dan minder voor de verkoop van de geproduceerde stroom.