De nieuwsbrief van december 2022 is uit

De nieuwsbrief van december 2022 is uit, deze is hier te vinden. Deze bevat informatie over de volgende onderwerpen: Opbrengsten 2021/22 – met productiegegevens van de beide Biltstroom installaties over het productiejaar 2021/2022 Uitbetaling van de extra...

De panelen zijn schoon en produceren top!

Op 1 en 2 maart 2022 zijn de panelen van De Hooierij en Nieuw Toutenburg schoongemaakt. Deze keer gebeurde dat met een robot die over de panelen rolde. Op het filmpje hieronder kun je zien hoe dat in zijn werk ging. De robot was niet in staat 90 panelen van De...

Plannen van de overheid over postcoderoosregeling

Met terugwerkende kracht per 1/4/ 2021 kunnen weer nieuwe leden toetreden tot Postcoderoos coöperaties onder de oude regeling. Dat betekent dat nieuwe leden ook weer hun energiebelasting kunnen terugkrijgen tot 15 jaar na de start van de installatie. Deze mogelijkheid...

Algemene Ledenvergadering Biltstroom 2021

Op 8 september vond de algemene ledenvergadering 2021 van de coöperatie Biltstroom plaats. Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: Frans den Braber voor de portefeuille Ledencontacten en Fred Steenwinkel voor het penningmeesterschap. De jaarrekening werd...

Sponsoring Biltstroom door Greenlink

Greenlink, de installateur van onze beide zonnestroominstallaties, heeft aangeboden onze coöperatie te sponsoren in de jaren 2021 en 2022. Deze afspraak is gemaakt in de tijd dat de bliksemschade van de installatie op Nieuw Toutenburg werd gerepareerd door Greenlink....

Overdracht van panelen: vóór 1 april 2021 regelen!

Uw aandeel in de coöperatie kunt u tot 1 april 2021 overdragen aan een nieuw lid. De boekwaarde van de panelen is het bedrag dat op uw fictieve ledenrekening staat: de restwaarde van de panelen plus uw aandeel in de “winst” die de coöperatie heeft gemaakt. Het bestuur...