Het bestuur van de coöperatie Biltstroom zoekt een bestuurslid voor de ledenadministratie

Taken:

  • Het bijhouden van de NAW- gegevens van de leden van Biltstroom (er zijn circa 65 leden);
  • Doorgeven van de productie van de panelen aan de stroom leveranciers van de leden (1 x per jaar);
  • Bijhouden van de wachtlijst voor belangstellenden;
  • Administratief regelen van overdracht van panelen (bijv. bij verhuizing) en ledenovereenkomsten;
  • Beantwoorden van vragen van leden over energiebelasting en overdracht van panelen;
  • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen (ca. 2x per jaar) en voorkomende bestuurstaken.

Werklast:

Er is ruime inwerktijd na benoeming door de algemene ledenvergadering in juni 2024.

De taak is geschikt voor iemand met enige handigheid in administratief werk (Excell).

Nadere informatie via info@biltstroom.nl