De nieuwsbrief van december 2022 is uit, deze is hier te vinden. Deze bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • Opbrengsten 2021/22 – met productiegegevens van de beide Biltstroom installaties over het productiejaar 2021/2022
  • Uitbetaling van de extra stroomopbrengst
  • Uitleg over de Energiebelasting 2022 en 2023
  • We gaan in op de vraag “In hoeverre profiteert Biltstroom van de hoge energieprijzen?”
  • Uitleg over Energieprijs voor huishoudens
  • Oproep kascommissie

Het bestuur van Biltstroom wenst u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief en natuurlijk ook alvast een voorspoedig en duurzaam 2023!