Met terugwerkende kracht per 1/4/ 2021 kunnen weer nieuwe leden toetreden tot Postcoderoos coöperaties onder de oude regeling. Dat betekent dat nieuwe leden ook weer hun energiebelasting kunnen terugkrijgen tot 15 jaar na de start van de installatie.
Deze mogelijkheid wordt voorlopig toegevoegd aan de overgangsregeling voor postcoderoos projecten en volgend jaar opgenomen in de nieuwe wet. Het besluit is genomen na lobby door “Energie Samen” (de koepel van coöperaties, waar Biltstroom ook lid van is). De overweging daarbij is dat de financiële risico’s voor leden van een coöperatie onvoorzien groot zijn omdat die verplicht zijn aandelen/panelen terug te kopen van leden die vertrekken wegens verhuizing of bij overlijden.
Biltstroom heeft een kleine wachtlijst van interne en externe belangstellenden voor aandelen in de coöperatie.

Zie voor meer informatie het bericht op de website van Energie Samen