Op 8 september vond de algemene ledenvergadering 2021 van de coöperatie Biltstroom plaats. Er werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: Frans den Braber voor de portefeuille Ledencontacten en Fred Steenwinkel voor het penningmeesterschap. De jaarrekening werd goedgekeurd onder voorbehoud van een positieve verklaring van de kascommissie. De aanwezige leden bedankten Ferrand op ten Noort voor zijn grote inspanningen als bestuurslid en interim penningmeester. Het jaarverslag over 2020 werd ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur wordt geadviseerd door te gaan met korte informatiebulletins via de mail om nieuws te melden.
Er was een levendige discussie over de risico’s van klant zijn bij andere stroomleveranciers dan om | nieuwe energie. Soms wordt er helemaal geen belastingteruggave afgerekend, soms schuift een energieleverancier deze afrekening na overstap door naar de nieuwe leverancier waardoor de teruggave beperkt wordt. De ALV adviseert leden om zich goed te oriënteren voordat men overstapt en niet alleen te letten op de startbonus. Biltstroom verkoopt zelf de opgewekte stroom tegen marktconforme prijs aan om | nieuwe energie, die alleen lokaal duurzaam opgewekte stroom levert van kleine producenten (coöperaties).