Uw aandeel in de coöperatie kunt u tot 1 april 2021 overdragen aan een nieuw lid. De boekwaarde van de panelen is het bedrag dat op uw fictieve ledenrekening staat: de restwaarde van de panelen plus uw aandeel in de “winst” die de coöperatie heeft gemaakt. Het bestuur kan u informeren over de actuele boekwaarde en de nodige documenten verstrekken.
Let wel: op 1 april 2021 gaat de nieuwe postcoderoosregeling  in, mits de Eerste Kamer op 15 december a.s. instemt met het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Er is vanaf die datum geen mogelijkheid meer om als nieuw lid in te stappen in de twee projecten De Hooierij en Nieuw Toutenburg en van het belastingvoordeel te profiteren. Als bestaand lid vervalt het belastingvoordeel als u verhuist naar buiten de postcoderoos.
Nieuwe projecten die starten na 31 maart 2021 krijgen een andere regeling. Er komt jaarlijks subsidie en er is geen voordeel van energiebelasting meer. De subsidie kan door de coöperatie verdeeld worden onder de leden. Voor actuele informatie: https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort