Vacatures: twee leden voor het bestuur van Biltstroom

Update 13/12/2020: beide vacatures zijn inmiddels vervuld

Wij zoeken:
Twee bestuursleden om het bestuur te versterken. Onze penningmeester is wegens verhuizing uit het bestuur vertrokken. We zoeken een vervanger met financieel-administratieve kennis die onze overzichtelijke administratie kan onderhouden en de jaarrekening kan opstellen. Inwerken is geen probleem!

Ook zoeken we iemand die bereid is om de ledencontacten te onderhouden, zoals wijziging van ledengegevens en overstap van energieleverancier, maar ook beantwoorden van vragen van leden en belangstellenden.

We vragen:
Ons bestuur werkt collegiaal, heeft interesse in (onze) zonnestroominstallaties, onderhoudt gemakkelijk contact en is oplossingsgericht. Het is niet nodig zelf ook een aandeel (panelen) in de coöperatie te hebben.

Wij zijn:
Het bestuur van Biltstroom behartigt de belangen van de leden van de coöperatie. Die exploiteert twee zonnestroom-installaties met in totaal 599 panelen in de gemeente De Bilt. Het bestuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat de installaties blijven functioneren, verzekerd zijn tegen schade en zo nodig schoongemaakt worden. Het werk gebeurt op basis van statuten, ledenovereenkomsten, een bestuursreglement. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met de energiecoöperatie BENG! Het bestuur zorgt voor de gegevens voor jaarlijkse opbrengst en teruggave van de energiebelasting onder de Postcoderoos Regeling. De onderlinge sfeer in het bestuur is uitstekend! We vergaderen ongeveer zes keer per jaar (in de coronatijd is er voornamelijk digitaal overleg).

Belangstelling? Neem contact op via info@biltstroom.nl. We maken graag kennis!