Vanwege de corona maatregelen van de overheid kan de jaarvergadering van Biltstroom niet doorgaan op 20 mei 2020. Er is een noodwet in de maak om de verplichte jaarbijeenkomst voor coöperaties tijdelijk te wijzigen. De bijeenkomst mag daardoor 3 maanden uitgesteld worden, er kan digitaal vergaderd worden of er kan bij afwezigheid gestemd worden. Het bestuur van Biltstroom stelt de Algemene Ledenvergadering voorlopig uit tot eind september. In de tussentijd worden de jaarstukken per mail aan alle leden gestuurd, met de mogelijkheid daarop te reageren. De reacties worden gebundeld. Dat maakt voor september een korte vergadering mogelijk, of eventueel een stemming bij afwezigheid. In april zijn het jaarverslag 2019 en het ontwerp bestuursreglement op deze wijze aangeboden. In mei volgt de jaarrekening 2019 met een toelichting en samenstellingsverklaring van de accountant. Daarmee wil het bestuur verantwoording afleggen aan de leden hoe er in 2019 namens hen gewerkt is. Hoe de ledenvergadering in september vorm krijgt, wordt later besloten afhankelijk van de richtlijnen van de overheid.