Het eerste productiejaar van de zonnepanelen op de gebouwen van De Hooierij in De Bilt en Nieuw Toutenburg in Maartensdijk was boven verwachting! In De Bilt is 97.804 kW geproduceerd en in Maartensdijk 73.827 kW. Het verschil zit vooral in het aantal maanden dat de installatie werkt. In De Bilt liep dat eerste jaar 14 ½ maand door en in Maartensdijk 12 ½ maand. Die aanlooptijd kwam door het wachten op goedkeuring van de meters. In De Bilt vielen de aanloopmaanden in mei, juni en juli 2018, dus maanden met veel zon. In Maartensdijk begon de productie in oktober 2018. Voortaan worden beide installaties na precies 12 maanden uitgelezen op 1 augustus en 1 november respectievelijk.
Voor de deelnemers in de coöperatie is de productie per paneel van belang: in De Bilt ca 270 kW per paneel, in Maartensdijk 247 kW op jaarbasis. We hadden gerekend op ongeveer 230 kW per paneel. Het is een mooi resultaat en een goede bijdrage aan lokaal geproduceerde energie!