Het nieuwe bestuur van Biltstroom is in juni 2019 aangetreden. Er is – na overdracht van de portefeuilles- in flink tempo gewerkt aan veel onderwerpen. De BTW op de zonnepanelen aanschaf is terugontvangen en aan alle deelnemers in de coöperatie is een groot deel uitgekeerd; de rest is in kas gehouden als reserve en zal later nog worden uitgekeerd. Een aantal deelnemers heeft het geld deels gebruikt voor tegoed (met bonus) bij de boerderijwinkels waar de panelen op de daken liggen.

Er is veel tijd besteed aan de jaarafrekeningen met energiemaatschappijen waar deelnemers klant bij zijn. Elke maatschappij heeft weer zijn eigen procedures en formulieren. Met OM is er een kortere lijn, omdat we daar de stroom aan leveren. Verder ontwerpen we een bestuursreglement waarin o.a. werkwijze bij een verhuizing of aanbieding van panelen, noteren van belangstellenden, samenwerken met BENG!, accepteren van nieuwe productie installaties en het uitbetalen van vermogensbestanddelen aan de leden regelen. Ook waren we zichtbaar in de Week van de Duurzaamheid. We doen interne controles op de financiën en ledenadministratie en bouwen aan standaard werkwijzen. De communicatie naar de deelnemers gaat voorlopig rechtstreeks via de mail.

Christoph Buter gaat het bestuur in januari 2020 verlaten na deze inwerkperiode. We danken hem voor zijn bijdrage in de oprichting van de coöperatie, de realisatie van de twee projecten, en zijn adviezen en deskundigheid!

Alle deelnemers en belangstellenden wensen we een voorspoedig en opgewekt 2020!