Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie op 19 juni jl. hebben de leden van Biltstroom vier nieuwe bestuursleden gekozen. Biltstroom is vorig jaar door energiecoöperatie BENG! opgericht om collectieve zonnestroom installaties mogelijk te maken in gemeente De Bilt, met gebruikmaking van de zogenaamde postcoderoosregeling. De nu nog 64 leden hebben geïnvesteerd in zonnepanelen van de coöperatie op de daken bij Landwinkel De Hooierij (De Bilt) en Zorgboerderij Nieuw Toutenburg (Maartensdijk). De nieuwe bestuursleden zijn allen woonachtig in één van de kernen van de gemeente.

Het nieuwe bestuur beoogt een flinke groei van ‘Biltstroomdaken’ in de komende jaren. De Biltse energiecoöperaties werken daarin nauw samen: BENG! ontwikkelt nieuwe projecten en Biltstroom beheert en exploiteert de installaties. Bij ‘postcoderoos’ projecten worden bewoners, indien ze woonachtig zijn in de omliggende postcodegebieden via de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen op een schuurdak of ander groot dak in de buurt. Het voordeel voor de deelnemers zit vooral in de teruggave van de energiebelasting over de opgewekte energie. Dat levert een goed rendement op.

Groene stroom uit Biltse bron

Biltstroom levert zo een belangrijke bijdrage aan de groei van duurzaam opgewekte energie in de gemeente. Ook zonder deel te nemen aan een postcoderoos-project ben je welkom bij Biltstroom: door over te stappen naar de groene energieleverancier om, kun je als inwoner van De Bilt de lokaal opgewekte stroom afnemen: groene stroom uit Biltse bron. Zo is de cirkel weer rond. De nieuwe bestuursleden gaan er hard aan trekken om Biltstroom tot een succes te maken. Meer informatie: www.biltstroom.nl.

Bestuursleden coöperatie Biltstroom van links naar rechts: Christoph Buter (algemeen bestuurslid), Annemieke Roestenberg (secretaris), Bert Roke (voorzitter), Bart Wiegmans (penningmeester) en Ferrand op ten Noort (algemeen bestuurslid)