Op donderdagavond 7 februari jl. organiseerde het bestuur van Biltstroom een informatiebijeenkomst voor alle deelnemers aan de 2 lopende opwekprojecten van Biltstroom. De bijeenkomst vond plaats bij WVT en was een groot succes, gezien de goedgevulde zaal met enthousiaste deelnemers.

 

 

Tijdens de bijeenkomst heeft het bestuur de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken in de beide projecten, waarbij onder andere de volgde onderwerpen aan de orde zijn gekomen:

  • Inzicht in de productie van zonnestroom die wordt opgewekt met de zonnepanelen van de deelnemers in beide installaties. Daarbij is een korte demonstratie gegeven van de webapplicatie van het energieverbruiksplatform van Enelogic, waarmee deelnemers zelf op dag-, week-, maand- en/of jaarbasis de stroomproductie kunnen monitoren.
  • Ook is verdere uitleg gegeven hoe de verrekening van de energiebelasting (op basis van de Regeling Verlaagd Tarief) precies werkt en welke rol de energieleverancier van de deelnemer daarbij speelt.
  • En last but not least zijn deelnemers die voor de levering van stroom (en gas) nog niet zijn overgestapt naar Biltstroom = om als energieleverancier, nogmaals gewezen op de voordelen.

Biltstroom is een jonge en groeiende organisatie, die grote ambities heeft om het aantal installaties voor de productie van lokaal opgewekte energie de komende jaren verder uit te breiden. In dat kader is ook besproken op welke wijze de betrokkenheid van deelnemers bij de organisatie verder zou kunnen worden vergroot, bijvoorbeeld door het instellen van een werkgroep van deelnemers per productie-installatie en door uitbreiding van het bestuur.

In juni van dit zal de Coöperatie Biltstroom BENG! haar eerste Algemene Ledenvergadering houden.